جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه

آخرین شماره

No 38
شماره 38 سال 13
پاییز - زمستان 1394
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

در طول دو دهه‌ي گذشته، پژوهش‌هاي فراواني در خصوص آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي انجام شده است. مقاله‌ی حاضر حاصل تحليل محتواي 147 سند پژوهشي مربوط به برنامه‌هاي آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي است. در كمتر از 20 درصد اين اسناد پژوهشي به نقاط مثبت برنامه شاخه‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي و كار دانش اشاره شده است. در حالي كه در بيش از 80 درصد گزارش هاي پژوهشي، بر جنبه‌هاي منفي اين برنامه‌ها تأكيد شده است. به‌عبارتي ديگر، نگرش ها و واكنش هاي منفي گروه هاي ذي ربط نسبت به برنامه‌هاي مورد نظر، دست‌كم در 80 درصد اسناد پژوهشي منعكس شده است و شواهد ناظر بر جنبه‌هاي منفي بسيار روشن تر و نافذتر از شواهد و دلايلي است كه براي نشان دادن نقاط مثبت ارایه شده اند. شواهد پژوهشي بر گسيختگي‌ بخش آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي از نظام آموزش كشور، نابساماني و نبود رابطه‌ی نظام‌مند ميان نيازهاي جامعه و برنامه‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي،‌‌ ضعف آموزش عمومي و مهارت‌هاي عملي پايه، پايين بودن منزلت اجتماعي آموزش فني و حرفه‌اي و فقدان شايستگي‌هاي كافي براي برنامه‌ريزي، اجرا و ارزشيابي اين برنامه‌ها دلالت دارند. در اين مقاله چالش‌ها و عوامل بازدارنده موفقيت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي با توجه به وضع موجود آموزش فني و حرفه‌اي در كشور كه در اسناد پژوهشي منعكس شده‌، بيان و سپس با توجه به فرصت‌هاي موجود پيشنهادهايي ارایه شده ‌است.
احد نويدي
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش فني و حرفه‌اي، ارزشیابی، پژوهش و كارآموزي
توسعه‌ی آموزش‌های الکترونیکی در بسیاری از رشته‌ها از سرعت خوبی در کشور برخوردار بوده است. یکی از شاخص‌های این توسعه، افزایش دانشگاه‌هایی است که این گونه آموزش‌ها ارایه می‌هند. به‌‌رغم پیشرفت‌هایی که در مدت اخیر رخ داده است، شرایط موجود، توقعات و انتظارت متقاضیان را تاحدودی برآورده ساخته اما از نظر آموزش الکترونیکی برای ایران جایگاه مناسبی را در مقایسه با سایر کشورها، ایجاد نکرده است. هم‌چنین سرعت حرکت آموزش نرم‌افزار‌های تخصصی، بسیار کندتر از آموزش‌های عمومی است. در این مقاله سعی شده است با توجه به واقع‌بینی علمی موقعیت ایران در مقوله‌ی آموزش الکترونیکی نرم‌افزارهای تخصصی ارزیابی و با توجه به مدل ماتریس SWOT و پتانسیل‌های موجود در کشور و با تاکید بر «عدالت آموزشی» یک راهکار استراتژیک ارایه شود. فعالیت‌های انجام شده در دانشگاه‌های مزبور نظیر زمینه‌ی پذیرش فرهنگی، تکنولوژی، پداگوژی، طراحی، موضوعات درسی، مسایل تکنیکی و زیرساخت‌ها با وضعیت موجود در آموزش الکترونیکی در کشور که در این خصوص عملکرد بهتری داشته‌اند، مورد مقایسه قرار می‌گیرند و برای یک نمونه از آنها استراتژی ارایه می‌شود.
فاطمه مهاجرانی - معصومه کشاورز گرامی - رویا ارشدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش الکترونیکی نرم‌افزار ایران در دنیا، زیرساخت‌های لازم برای آموزش الکترونیکی نرم‌افزار، ارایه‌ی استراتژی برای آموزش الکترونیکی با استفاده از SWOT
کارآفرینی رفتاری مبتنی بر قصد و اراده‌ی آگاهانه‌ی افراد است، از این رو، پیش از آن‌ که فرد اقدام به رفتار یا عمل کارآفرینانه نماید، باید قصد انجام آن عمل را داشته باشد. عمل و اقدام کارآفرینانه به‌ منزله‌ی سعی و کوشش عملی برای راه‌اندازی یا مدیریت یک کسب‌وکار جدید است؛ و قصد کارآفرینانه، انتظار راه‌اندازی یک کسب‌وکار در سه سال آتی است. آموزش کارآفرینی یکی از مهم‌ترین عواملی است که قصد کارآفرینانه را در افراد باعث می‌شود و از طریق ایجاد انگیزه در زمینه‌های میل به کسب ثروت، توفیق‌طلبی، استقلال‌طلبی و یادگیری مهارت‌های کارآفرینی عملی می‌شود. از آن‌جا که مهم‌ترین اهداف برنامه‌های آموزشی کارآفرینی ایجاد و تقویت قصد کارآفرینانه‌ی بالقوه است، در این تحقیق بیان چیستی و تاثیر آن بر قصد کارآفرینانه مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق کاربردی و از منظر متدولوژی نوع آن اقدام‌پژوهی توصیفی است.
وجیه باقرصاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، قصد کارآفرینانه
ما در عصری زندگی می‌کنیم که با تحولات چشمگیری در عرصه آموزش و فناوری روبه‌رو است. این تحولات که به سرعت توسعه می‌یابند، هم توان و تخصص نیروی انسانی را متحول نموده و هم امکانات فنی و تولیدی موسسات مختلف آموزشی و خدماتی و تولیدی را تحت تاثیر قرار داده‌اند. لذا به‌دلیل رشد تغییر و تحولات و نوآوری‌های اجتماعی، اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی جوامع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به سلسله اهدافی که مراکز آموزش‌های رسمی فنی و حرفه‌ای در پی تحقق آن هستند و به این دلیل که ارزشیابی موجب می‌شود تا مدیران به نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها، شیوه‌های رهبری و هدایت سازمان آگاهی یابند و با تجدیدنظر و اتخاذ تصمیمات به‌جا و به‌موقع، اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده را در جهت اهداف سازمان تسهیل نموده، سرعت بخشند؛ یک طرح ارزشیابی عملی در راستای تخمین بازدهی برنامه‌های موجود در رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلند‌مدت این سیستم آموزشی، لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد تا بتوان در جهت بهینه‌سازی رویکرد آموزشی در این مراکز و ارتقای هر چه بیشتر آموزش‌های کاربردی و هدفمند گامی موثر برداشت. در این مقاله با بیان مفهوم ارزشیابی و ارایه انواع الگوهای ارزشیابی برآنیم تا با توجه به نقش الگوی سیپ در آموزش به توصیف این الگو به‌صورت کامل پرداخته و کاربرد آن را در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بیان کنیم.
آسیه السادات مدرسی سریزدی - سیده‌جمیله مدرسی سریزدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ارزشیابی و الگوی سیپ
بررسی فرهنگ سازمانی به‌عنوان یک ابزار جمع‌آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می ساز د تا از این طریق اولاً گروه‌های کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند، ثانیاً مسایل را اولویت بندی کنند. ثالثاً ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نمایند تا بدین وسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب را بهبود بخشند. در این پژوهش برای شناخت فرهنگ سازمانی بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان سقز، مدل دنیسون1 که مدلی به نسبت جدیدتر و کاملتر است مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل که توسط آقای دانیل دنیسون و در پی مطالعات فراوان ایشان طراحی شده است، فرهنگ سازمانی را براساس چهار بعد درگیرشدن درکار، سازگاری، انطباق پذیری و مأموریت مورد ارزیابی قرار می دهد. برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه‌ی مذکور، سه شاخص تعریف شده است. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه است. در نهایت پس از جمع آوری و تحلیل اطلاعات به دست آمده، تصویر فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون ترسیم شده است که حکایت از فرهنگ سازمانی بیمارستان دارد. بر این اساس، بیمارستان مذکور در تمام ابعاد چهارگانه در حد متوسط قرار دارد. با این وجود در برخی از شاخص ها از جمله یادگیری سازمانی، توافق و توسعه ی قابلیت ها ضعیف است و نیاز به بهبود دارد.
کامران رحیمی کامران رحیمی - علی شفیعی
DOI : 0
کلمات کلیدی : بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان سقز، فرهنگ سازمانی و مدل دنیسون
امروزه بازنويسي مفاهيم مديريت در پارادايم جديدي با تاکید بر سرمایه‌های ضمنی به جای سرمایه‌های ملموس، دانشکاران به جای کارگران و کارمندان معمولی و در نهایت ظهور كسب و كار مبتني بر دانش لزوم مديريت دانش را دو چندان نموده است. در این مقاله تاثیر دانشکاران در استراتژی انتقال دانش و مجموعه فعالیت‌های دانشکاران برای انتقال بیشتر دانش در سازمان مورد بحث قرار می‌گیرد. در این راستا با استفاده از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) مدل مورد نظر انتخاب و با توجه به عوامل مطرح شده در مدل، تاثیر دانشکاران در ابعاد نه‌گانه این مدل بررسی می‌شود. نتایج حاصل، بیانگر میزان تاثیر دانشکاران در هر یک از ابعاد نه‌گانه‌ی استراتژی دانش است. همان‌طور که در این مقاله خواهیم خواند، انتقال دانش حول سه محور اصلی انتقال دانش بین شایستگی‌های فردی، ساختار داخلی و ساختار خارجی سازمان است. هر چه میزان دانش مفید انتقال یافته در هر یک از این ابعاد بیشتر باشد کارایی سازمان بالاتر است. اما سوالی که مطرح است این است که «آیا دانشکاران در این استراتژی تاثیر دارند؟» هدف اصلی از این مقاله بررسی تاثیر دانشکاران به‌عنوان صاحبان اصلي ابزار توليد در استراتژی انتقال دانش در سازمان است.
مریم بهمنی - سیدمحمدحامد صالحی
DOI : 0
کلمات کلیدی : استراتژی انتقال، دانش، دانشکاران و مدیریت دانش

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دانشگاه فنی و حرفه‌ای
مدیر مسئول :مسعود شفیعی
سردبیر :سیدمهدی سیدی
هیئت تحریریه :
جعفر باقری‌نژاد
محمد حق‌پناهی
سیدمهدی سیدی
ویدا تقوائی
عباس صدری
ابراهیم صالحی عمران
محمد شجاع‌الدینی
محمدمهدی فرهودی
محمدعلی نعمتی
شاپا :2382-9796
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده