جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 44
شماره 44 سال 15
پاییز - زمستان 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

گرمای نهان مقدار قابل توجهی انرژی است که هنگام تغییر فاز در جسم ذخیره و یا آزاد می¬شود. برای طراحی فرایندهای مبتنی بر تغییر فاز لازم است خواص حرارتی مواد تغییر فاز دهنده در دو حالت مایع و جامد تعیین شود. در این پژوهش از روش کم هزینه پیشینه دمایی برای تعیین خواص حرارتی استفاده شده است. گرماهای نهان و دمای ذوب / انجماد و ظرفیت گرمایی ویژه ماده تغییر فاز دهنده پلی اتیلن گلیکول 6000 با استفاده از روش پیشینه دمایی اندازه گیری و داده های بدست آمده با نتایج حاصل از دستگاه DSC مقایسه شده¬است. با تعیین دقیق نقاط شکست نمودار، داده¬های بدست آمده از روش پیشینه دمایی باخطای ناچیز و قابل قبولی به داده¬های حاصل از DSC نزدیک بودند.
محمدمهدی افصحی - طیبه چراغی سپهوند
DOI : 0
کلمات کلیدی : خواص حرارتی ، پلی اتیلن گلیکول ، روش پیشینه دمایی ، مواد تغییرفازدهنده ،
میزان اهمیت صنعت دارو سازی و اثر گذاری آن بر سطح سلامت جامعه بر همگان واضح است و کیفیت محصولات تولیدی در این صنعت و چگونگی اثر گذاری آنها برای تسکین درد و کنترل عوارض بیماریها بسیار مهم است از این جهت علم داروسازی ارتباط تنگاتنگی با شیمی و مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک دارد. مولکولهای شیمیایی که دارای اثرات دارویی میباشند نقش اصلی رادر این مورد ایفا میکنند که موسوم به مواد موثره داروئی میباشند که هم باید دارای اثر گذاری خوبی بر بافت های هدف باشند و هم باید دارای فرم مناسبی از نظر شیمی فضایی باشند تا بتوانند با سلولهای بدن جفت شوند. در برخی موارد این اتصال به دلیل این که دارای فرم فضا شیمیایی مناسبی نیستند رخ نمیدهد و ماده بدون اثر گذاری از بدن دفع میگردد. به این ترتیب می بایست با کمک روشهای موثر، بر چگونگی توزیع و جذب ماده موثره در بدن و رسیدن آن به سلولهای هدف احاطه یافت.برای سنجش و ارزیابی این موارد فاکتورهای گوناگونی مورد توجه قرار میگیرند که این فاکتورها در دو دسته عمومی برون تن و درون تن طبقه بندی میشوند. که مستقیما به نحوه اثر داروها وابسته است.نحوه توزیع دارو در خون وابسته به ساختار شیمیایی دارو و فرم و شکل داروئی آن دارد توزیع بین فاز جامد و مایع برای مواد داروئی یکی از مهمترین فاکتور های ترمودینامیکی است که باید بر اساس داده های کنترل کیفیت آزمایشگاهی سنجیده شود در این تحقیق نحوه توزیع ماده موثره داروی زولوفت از فرم جامد به مایع با کمک تکنیک دیسولوشن و دیس اینتگراسیون بر اساس متد های عمومی فارماکوپه اروپا مورد مطالعه قرار گرفته است.
عیسی موسی زاده مقدم
DOI : 0
کلمات کلیدی : آزادسازی مادۀ مؤثره، ، دیسولوشن، ، زمان بازشدن، ، زولوفت، ، مادۀ مؤثرۀ دارویی ، ، مطالعات برون‌تن و درون‌تن
در این مطالعه با استفاده از امواج فراصوت، نانو ذرات اکسید روی ساخته شده است و افزودنی‌هایی مانند گوانیدیوم کربنات و ستیل تری متیل آمونیوم برمید برای تهیه ریخت‌های گوناگون از این ماده مورد استفاده قرار گرفته است. برای شناسایی نانو ساختار‌های حاصل، از تکنیک‌هایی مانند XRD، SEM، BET، EDX وIR بهره گرفته‌ایم. از ریخت‌های مورد مطالعه که با موفقیت تهیه شده‌اند، می‌توان به نانو میله برنج‌مانند و نانو ذره اشاره کرد. در جریان ساخت، پارامترهایی مانند نوع افزودنی، حلّال، دمای حمام اولتراسونیک و زمان تابش امواج بهینه شد.
نغمه فعال - رسول شمشادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : اکسید روی ، ساختار نانو ، ریخت برنج‌مانند ، امواج فراصوت ،
Two- photon supercoherent states are the eigenstates of square of the supersymmetric annihilation operator. In this paper, we investigate the entanglement of two classes of these states. To this end, orthogonal and normalized bosonic bases are introduced and supercoherent states would be transformed to the two-qubit ones with the use of them. It is observed that two-photon supercoherent states are entangled and their entanglement depends on the coherency parameter unlike the one-photon supercoherent states. The entanglement behavior of these two classes of states are different for large values of the coherency parameter. However, the maximum of fluctuation of entanglement occurs for both of these two classes in small values of coherency parameter.
امین معتمدی نسب - داود افشار
DOI : 0
کلمات کلیدی : درهم;تنیدگی ، ابرتقارن ، حالت¬های ابرهمدوس دوفوتونی ، تابع توافق ، عملگر نابودی ،
در مقالۀ حاضر، مواد دی الکتریک LNCO (متشکل از لانتانیوم، اکسید نیکل، کبالت و اکسیژن) به روش سل ژل سنتز و در دماهای متفاوت (700-300 درجه سانتی‌گراد) بازپخت شد. ویژگی‌های الکتریکی و نانو ساختاری نمونه‌ها با استفاده از تکنیک‌های پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ نیروی اتمی و GPS132A مطالعه شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد ثابت دی الکتریک مطلوب، فاکتور کیفیت، مورفولوژی سطح و توپوگرافی سطح LNCO با La: Ni: CO در نسبت وزنی 20 درصد از نانو ذرات لانتانیوم بازپخت‌شده در دمای 500 درجه سانتی‌گراد بیشتر از سایر دماهای بازپخت است. تصاویر میکروسکوپی، نانو ذراتی با توزیع خوب یا نانو بلورک‌هایی را در سطح و در کپه نشان می‌دهد. ساختاری بی‌شکل در دمای 500 درجه سانتی‌گراد وجود دارد که می‌تواند جریان‌های نشتی و تونلی را در نمونه‌ها کاهش دهد.
امیر حیاتی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نانو ساختارها ، نانو ترانزیستور ، پروسکیت ، ثابت دی الکتریک ، جریان نشتی ، روش سل ژل ،
بیودیزل، مونو الکیل استرهای چرب است که از چهار نسل (روغن‌های گیاهی و چربی‌های حیوانی، محصولات سلولزی، روغن‌های دورریز و میکروجلبک) به دست می‌آید. قیمت بالای تأمین مواد اولیه برای تولید بیودیزل، مهم‌ترین عامل محدود‌کننده در تولید تجاری بیودیزل به شمار می‌رود. ازسوی‌دیگر، روغن دورریز منبعی ارزان و در دسترس برای تولید بیودیزل شناخته می‌شود. در این پژوهش، از فرایند نوینِ دو‌مرحله‌ای ترانس استریفیکاسیون (TDSP) برای تولید بیودیزل از روغن دورریز سلف دانشکده فنی دختران شیراز استفاده شده است. ترکیبات بیودیزل از طریق کروماتوگرافی گازی و ویژگی‌های فیزیکی آن مانندِ نقطه اشتعال °C 168، نقطه احتراق °C 175، نقطه ابری‌شدن °C 8، نقطه ریزش °C1-، نقطۀ انجماد °C 2-، ویسکوزیته سینماتیک در دمای °C 40، mm2/s5 و چگالی محصول kg/m3 789، اندازه‌گیری و با استاندارد ASTM مقایسه شد. با توجه به مناسب‌بودن زمانِ واکنش و کیفیت محصول نهایی، به‌کارگیری روش TDSP به‌عنوان روشی قابل‌قبول در تولید بیودیزل از روغن دورریز تأیید می‌شود. نتایج این تحقیق، راهکاری برای درآمدزایی مجتمع‌های فنی و نیز همگام‌شدن با محیط زیست ارائه می‌دهد.
سارا فرهمند - آزاده حبیبی - معصومه محمدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ترانس استریفیکاسیون دو‌مرحله‌ای ، بیودیزل ، روغن دورریز دانشکده ،
یون منگنز به‌طور‌معمول در محلول باردار واحد استخراج حلّالی مس وجود دارد. این یون هم مستقیم در عملیات استخراج حلّالی و هم با انتقال به مرحله الکترووینینگ توسط ماندگی فازی آبی، سبب ایجاد مشکلات زیادی در عملیات می‌شود. در این پژوهش، روش‌های حذف و کنترل یون منگنز در مدار استخراج حلّالی ـ الکترووینینگ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این روش‌ها شامل ترسیب، تبادل یونی، استخراج حلّالی، کاهش انتقال یون منگنز به الکترووینینگ و استفاده از عوامل کاهنده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد، استفاده از ترکیب روش تبادل یونی و ترسیب برای حذف نه‌تنها یون منگنز بلکه دیگر ناخالصی‌ها، دارای کارایی بالاتری است. کاهش انتقال منگنز به الکترووینینگ نیز روش دیگری است که پیامدهای منفی بر عملکرد مدار ندارد و به‌سادگی قابل‌استفاده است. به دلیل پیچیدگی واکنش‌های شیمیایی در مدار، استفاده از روشی که اثر شیمیایی بر مدار نداشته باشد، معقولانه‌تر است؛ ازاین‌رو استفاده از روش‌های فیزیکی نتایج بهتری خواهد داشت.
الیاس کریمی - محمود اسکندری نسب
DOI : 0
کلمات کلیدی : الکترووینینگ، ترسیب ، ماندگی فازی ، منگنز ،
صمغ‌گیری ابریشم یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مراحل تکمیلی ابریشم است که به کاهش وزن کالا می‌انجامد. به‌منظور افزایش کاربری ابریشم از روش وزن‌دهی استفاده می‌شود. ترکیبات آلی و معدنی مختلف مانند کمپلکس‌های قلع، فسفات و سیلیکات از جمله روش‌های کلاسیک شناخته‌شده‌ در این زمینه به شمار می‌آیند. امروزه استفاده از ترکیبات وینیلی جایگزین مناسبی برای روش‌های کلاسیک شده است. در این فرایند، از پلیمر‌هایی مانند متاکریل آمید، متیل متاکریلات و n- بوتیل متاکریلات استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش، مقایسۀ کیفیت وزن‌دهی الیاف ابریشم به دو روش قلع (II) کلرید و پلیمریزاسیون پیوندی ترکیبات وینیلی است. بدین‌منظور تمامی عوامل تأثیرگذار بر فرایند مانند زمان، دما، غلظت و pH، یک‌به‌یک مطالعه و بررسی شده‌اند و تست‌های مربوط به بیشینه نیروی وارد بر نخ، بیشینه ازدیاد طول، تناسیتی و ثبات نوری انجام شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از بهبود کیفیت کالای وزن‌دهی شده به روش مدرن است.
آرش تحویلی - عیسی موسی زاده مقدم - عباس حیدری - آزاد نوری
DOI : 0
کلمات کلیدی : ابریشم، ، صمغ‌گیری، ، وزن‌دهی، ، متاکریل آمید، ، قلع (II) کلرید ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ابریشم، ، صمغ‌گیری، ، وزن‌دهی، ، متاکریل آمید، ، قلع (II) کلرید ، ،
فسفرها یا مواد پرزیستانت جزیی عموماً معدنی هستند که در اثر برخورد یک عامل برانگیزنده از خود نور مریی منتشر می¬کنند. عامل برانگیزنده می¬تواند نور، بار مکانیکی، گرما و ... باشد. مهم¬ترین کاربرد مواد فسفری در صفحات نمایش¬گر است. امروزه شرکت¬های بزرگ دنیا سرمایه¬گذاری وسیعی درخصوص صفحات نمایش¬گر انجام داده¬اند و دانشمندان و پژوهش¬گران به طور گسترده¬ای در این زمینه فعالیت دارند. تولید رنگ سفید همواره دغدغه پژوهشگران بوده است. در مقاله حاضر به طور اجمالی به مواد فسفری و نقش آن¬ها در تأمین روشنایی، تاریخچه، مزایا و محدودیت¬های این دسته از مواد هوشمند پرداخته شده است.
حجیه بسطامی - سیمین جانی تبار درزی
DOI : 0
کلمات کلیدی : مواد فسفری ، پرزیستانت ، لومینسانس ، LED ، نمایش¬گرها ، تصویربرداری in vivo ،
اثر غلظت فروفلوئيد حاصل از حل شدن نانو ذرات اكسيد آهن در اتیلن گلیکول بر روي اندازه گيري هاي هايپرترمياي مغناطيسي بررسي شد. نانو ذرات اكسيد آهن (Fe3o4) با روش شيميايي هم رسوبي در دماي 80 درجه سلسيوس سنتز شدند. اين سنتز در اتمسفر هوا و بدون حضور سورفكتانت با پيش ماده هاي نمك 2 و 3 ظرفيتي آهن كلرايد انجام شد. اندازه، ساختار و خواص مغناطيسي اين نانو ذرات توسط آناليزهاي FESEM , XRD و VSM مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسي ها نشان داد كه نانو ذرات سنتز شده در دماي اتاق داراي ويژگي هاي سوپر پارا مغناطيس هستند. اندازه گيري هايپرترمياي مغناطيسي نمونه ها، پس از تهيه فروفلوئيد هاي مربوطه با غلظت هاي در محيط اتیلن گلیکول در يك ميدان مغناطيسي متناوب با فركانس 400 كيلو هرتز و شدت ميدان 400 اورستد انجام شدند. افزايش دماي نمونه ها در يك بازه زماني مشخص اندازه گيري شده و توان اتلاف ويژه حرارتي(SLP) آن ها محاسبه شدند. نتایج اندازه گيري ها نشان داد كه با كاهش غلظت، ميزان گرماي توليد شده افزايش مي يابد به طوری که با کاهش غلظت از mg/ml5 به mg/ml 1 مقدار SLP از W/g 151 به W/g 242 رسیده است.
احمدرضا یاسمیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : نانو ذره ، روش هم رسوبي ، خواص مغناطيسي ، سوپرپارا مغناطيس ، توان ا

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دانشگاه فنی و حرفه‌ای
مدیر مسئول :ابراهيم صالحي‌عمران
سردبیر :نعمت‌اله عزيزي
هیئت تحریریه :
ابراهيم صالحي‌عمران
نعمت‌اله عزيزي
سيدعلي‌اصغر قريشي
مسعود شفيعي
سيدحيدر ميرفخرالديني
ويدا تقوائي
رضا مهدي
مهدی علينقي‌زاده اردستاني
معراج رجائي
--------------
مدير داخلي: آذرچهر صحت
مدير اجرايي: اكرم حسن
شاپا :2382-9796
شاپا الکترونیکی :2538-4430

نمایه شده