مقاله


کد مقاله : 13950122182101535

عنوان مقاله : مروري بر روش‌هاي توسعه شبکه انتقال در محیط تجدید ساختار

نشریه شماره : 35 فصل بهار - تابستان 1393

مشاهده شده : 1327

فایل های مقاله : 411 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

طراحی توسعه انتقال يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي برنامه‌ريزي توسعه در سيستم‌هاي قدرت است. طراحي توسعه انتقال از ديدگاه‌ها و زوایاي مختلفي مورد بررسي و ارزیابی قرار گرفته است. اما در عین ‌حال تمامي اين طراحان سعي در ارایه طرحي بر مبناي معيارهاي فني و معيارهاي اقتصادي نموده‌اند. با توجه به ايجاد تجديد ساختار در سيستم‌هاي قدرت و جدا شدن بخش‌هاي توليد، انتقال و توزيع، اهداف طراحي توسعه تغيير و به‌دنبال آن عدم قطعيت‌هاي سيستم افزايش يافت. در اين محيط جديد شرکت‌کنندگان بازار براي دستيابي به سود بيشتر با يکديگر به رقابت پرداخته و استراتژي و تصميم‌گيري‌هاي خود را به‌منظور دستيابي به حداکثر سود تنظيم مي‌نمايند. با تغيير اهداف بهره‌برداري از سيستم قدرت در اين محيط جديد و رقابتي شدن آن، بالطبع روش‌ها و اهداف برنامه‌ریزی توليد و انتقال نيز دست‌خوش تغيير شده و نياز به بازنگري مجدد دارند. همچنين توسعه شبکه انتقال در بازارهاي برق رقابتي، در هر مرحله، براي برخي کاربران سود، و براي برخي ضرر را به‌همراه خواهد داشت. از اين رو در اين مقاله به بررسي دسته‌بندي روش‌هاي توسعه انتقال در سيستم‌هاي سنتي و جديد پرداخته شده است.