مقاله


کد مقاله : 139501231821381947

عنوان مقاله : مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

نشریه شماره : 36 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 1842

فایل های مقاله : 568 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سلطنت روایی sal.ravaee@gmail.com مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه، دانش به‌عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک یک دارایی برای سازمان‌ها مطرح است. ارایه محصولات و خدمات باکیفیت، بدون مدیریت و استفاده‌ی صحیح از این منبع ارزشمند دشوار است. سازمان‌ها جهت کسب مزیت رقابتی نیاز به مدیریت دانش دارند و در عصر دانایی که تفکر و اندیشه عامل تمایز و برتری است؛ جوامعی توسعه می‌یابند که از حیاتی‌ترین عامل تولید یعنی منبع انسانی، حداکثر بهره‌برداری را نمایند. می‌توان گفت رمز موفقیت سازمان‌ها، دانش‌محوری، انسان‌مداری و فرهنگ‌‌محوری آنهاست و سازمان‌های پویا و سرآمد، سازمان‌های با فرهنگ سازمانی مناسب و برانگیزاننده هستند که شرایط مطلوب کار را برای افراد فراهم می‌کنند. در این مقاله، ضمن ارایه‌ی تعاریفی از مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی، به تشریح اهمیت دانش، چرخه‌ی دانش، ابعاد مدیریت دانش، سطوح مختلف مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی پرداخته و در نهایت با استفاده از مدل‌های مختلف مدیریت دانش، بهره‌وری منابع انسانی و فرهنگ سازمانی، راهکارهایی جهت پیاده‌سازی بهینه‌ی مدیریت دانش ارایه می‌گردد.