مقاله


کد مقاله : 139501241445501953

عنوان مقاله : چالش‌های موجود در تدریس و یادگیری نامعادلات جبری

نشریه شماره : 34 فصل پاییز - زمستان 1392

مشاهده شده : 1469

فایل های مقاله : 484 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

با وجود انجام تحقیقات بسیار، در مورد علل خطاها و بدفهمی های دانش آموزان در انجام ریاضی و همچنین با وجود معرفی نظریه های گوناگون در خصوص روش های تدریس و یادگیری ریاضی، دانش آموزان باز هم در حین انجام ریاضی خطا می کنند و بدفهمی های زیادی را از خود بروز می-دهند. شاید بتوان گفت از بین شاخه های مختلف ریاضی جبر حوزه ای است که بیشترین خطاهای دانش آموزان در آن واقع می شود و در این میان حل نامعادلات جبری یکی از مباحثی است که به‌دلیل همین بدفهمی ها، یادگیری آن سخت بوده، تدریس آن بسیار با چالش روبه‌رو است و از طرفی به‌دلیل کاربرد این موضوع در سایر قسمت‌های ریاضی از اهمیت زیادی برخوردار است. در اين مقاله به روش هاي مختلف تدريس نامعادلات، روش‌هاي گوناگون تفكر دانش آموزان در مورد نامعادلات، خطاها و بدفهمي هاي شايع در این حوزه به‌عنوان یک موضوع درسی مدرسه‌ای و منشأ و دلایل بروز این خطاها، پرداخته شده است و سپس با بهره گيري از نتایج به‌دست آمده و نظريه هاي آموزشي مناسب، توصیه‌هایی برای ارتقای روش‌های تدریس و یادگیری این حوزه از ریاضی ارایه شده است.