مقاله


کد مقاله : 13960313138106328

عنوان مقاله : نقش توسعه‌ی جوامع روستایی در کارآفرینی

نشریه شماره : 39 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 1471

فایل های مقاله : 661 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد شجاع‌الدینی Shojaaddini@gmail.com استادیار دکترا
2 مهرناز بنی‌اعمام mehrnazbaniamam@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 مسعود شفیعی shafiee@tvu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

در شرایط فعلی اقتصادي ایران که نرخ بالای بیکاري،کندی تحرك در بخش‌های اقتصادي از جمله صنعت و محدودیت سرمایه¬گذاري در بخش کشاورزی از مشخصه‌هاي آن است، توجه به توسعه روستایی اهمیتی دوچندان دارد. کارآفرینان روستایی با شناخت صحیح فرصت‌ها و استفاده از سرمایه‌هاي راکد و با سازماندهی و مدیریت منابع غیرفعال به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کنند. در این فرایند بدون اتکا به دولت و در بخش غیردولتی ایجاد اشتغال می‌شود. آموزش مهارت به روستاییان از طریق توسعه‌ی کار شایسته، فرصت‌هاي جدید روستاها را کشف و از آنها بهره‌برداري می‌کند که در نتیجه به رفع تنگناهاي جامعه روستایی منجر می‌شود. در این نوشتار، با هدف شناخت و تحلیل قابلیت‌های کارآفرینی دانش‌آموختگان روستایی در فرایند توسعه‌ی روستایی، عوامل مؤثر در توسعه توانایی کارآفرینی روستاییان بررسی شده است و موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی مورد بازشناسی قرار گرفته است.