مقاله


کد مقاله : 13960316102766381

عنوان مقاله : بررسی تلفات پس از برداشت گوجه‌فرنگی تولید شده در اطراف مشهد به هدف مصرف در بازار محلی

نشریه شماره : 39 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 1409

فایل های مقاله : 407 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حامد کاوه h.kaveh@torbath.ac.ir استادیار دکترا
2 حسین نعمتی h.nemati@gmail.com استادیار دکترا
3 صفیه وطن‌دوست s.vatandoost@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد
4 طیبه جلالی t.jalali@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تلفات پس از برداشت گوجه‌فرنگی مزرعه‌ای رقم اوربانا، در مزرعه، حمل و نقل، میدان تره‌بار و فروشنده‌ی جزء در مشهد بررسی شد. طرح بلوک کامل تصادفی برای داده‌برداری در چهار مرحله پس از برداشت (1. مزرعه، 2. حمل و نقل، 3. میدان تره‌بار و 4. در محل فروشگاه خرده‌فروشی) از 2 منطقه متفاوت و 2 مزرعه در هر منطقه با 3 مشاهده در هر مزرعه و 10 جعبه در هر مشاهده استفاده شد. مجموعاً در هر مرحله 120جعبه مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار گرفت. بین درصد تلفات در مزرعه، حمل و نقل و خرده‌فروشی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بیشترین خسارت در زمان برداشت محصول رخ داد، که مشخص می‌کند روش برداشت محصول و جابه‌جایی آن در مزرعه نامناسب است. کمترین تلفات در میادین کلی فروشی بود، که اختلاف معنی‌داری با سایر گروه‌ها داشت. به‌طور میانگین میزان خسارت در مرحله 1، 2/9 درصد؛ در مرحله 2، 4/8 درصد؛ در مرحله 3، 5/3 درصد و در مرحله 4، 8/7 درصد بود. از آنجا که خسارت تجمعی است، در آخرین مرحله‌ی فروش تقریباً 30 درصد محصول قابل عرضه نیست.