مقاله


کد مقاله : 13960316838366378

عنوان مقاله : کشاورزی دقیق و کاربرد آن در کنترل بیماری‌های گیاهی

نشریه شماره : 39 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 1402

فایل های مقاله : 759 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزانه لک farzanehlak@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد
2 پیمان کرمانی kermani@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه کشاورزی پایدار ضمن اینکه کمک شایانی به تولید مطلوب محصولات کشاورزی می‌کند باعث کاهش مصرف نهاده‌ها شده و کمترین اثر سوء را بر محیط می‌گذارد. به‌طور کلی کشاورزی پایدار با محیط سازگار است، به منافع انسان می‌اندیشد و کارایی استفاده از منابع موجود را بیشتر می‌کند. در راستای کشاورزی پایدار، کشاورزی دقیق نیز مطرح شده که اجرای آن کمک بیشتر و دقیق‌تری به حفظ محیط‌ زیست و استفاده‌ی بهینه از نهاده‌های لازم برای تولید محصول با کیفیت بهتر می‌کند. از آنجا که یکی از مهم‌ترین آسیب‌های زیست‌محیطی استفاده از سموم شیمیایی برای کنترل بیماری‌های گیاهی است، کشاورزی دقیق با داشتن ساختارهای مؤثر کمک به کاهش آلودگی و پایین آوردن زیان‌های ناشی از بیماری‌های گیاهی بدون نیاز به مصرف سموم شیمیایی یا مصرف حداقل آنها می‌کند. در این مطالعه سعی شده به برخی از این ساختارها اشاره شود.