مقاله


کد مقاله : 13971008166535

عنوان مقاله : معیارهای کارآفرینی دیجیتالی در وب‌سایت آمازون

نشریه شماره : 40 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 292

فایل های مقاله : 1.55 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیرا زنگویی samirazangoei@yahoo.com استاد کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه با توجه به افزایش سریع رقابت و پیچیدگی عصر اطلاعات، سازمانها به آموزش مهارتهایی نیاز دارند که با علم روز پیشرفت کند. برخی از این مهارتهای مهم و مؤثر، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی است. از طرفی، اینترنت بهسرعت به رسانه‌ای فراگیر تبدیل شده و طبیعت تعاملی آن، سبب شده است که کارآفرینی از طریق آن بسیار مؤثر باشد. کارآفرينی ديجيتالی1 از جديدترين مفهومهای شکلگرفته در زمینه‌ي فناوری اطلاعات و ارتباطات بهشمار میآيد که در فضای کسب‌وکار مبتنی بر فاکتورهای دنيای ديجيتال، متولد می‌شود و رشد می‌کند. کارآفرينی ديجيتالی درواقع راهاندازی نوعی کسب‌وکار است که در آن، ابزارهای دنيای آیتی، نقش بازیگران اصلی را داشته باشند. شرکت آمازون از موفقترین شرکتهای تجاری در زمینه‌ي کارآفرینی دیجیتالی است. آمازون بزرگترین کتابفروشی آنلاین جهان به‌شمار می‌رود. یکی از دلایل موفقیت شرکت آمازون در کارآفرینی دیجیتالی، استفاده از استراتژی قدرتمند است. در این مقاله ابتدا مفاهیم کارآفرینی و کارآفرینی دیجیتالی بررسی شده و سپس به بحث درباره‌ي مدل کسب‌وکار آمازون پرداخته شده است؛ بر این اساس میتوان منحصربهفرد بودن استراتژی آمازون را نتیجه گرفت. در انتها به بررسی دلایل اصلی موفقیت آمازون و معیارهای کارآفرینی دیجیتالی در وبسایت این شرکت پرداخته شده است.