مقاله


کد مقاله : 13971030167022

عنوان مقاله : نقش مهارت¬های هوش هیجانی در محیط کار

نشریه شماره : 41 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 730

فایل های مقاله : 835 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهیم رحیمی erahimi57@gmail.com استادیار دکترا
2 نجیبه عباسی رستمی nar@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هوش يكي از مهم¬ترين سازه¬هاي فرضي است که از زمان مطرح شدن آن توسط آلفرد بينه در اوايل قرن بيستم همواره براي تبيين موفقيت شغلي و کارايي به‌کار رفته است. یکی از مسائلی که در سال¬های اخیر از مهم¬ترین مسائل مربوط به حیطه‌ي کاری در نظر گرفته شده، هوش هیجانی و نقش مهمی است که در موفقیت افراد ایفا می¬کند. هوش هیجانی مجموعه گسترده¬ای از مهارت¬ها و خصوصیات فردی را دربرگرفته است. تحقیقات نشان می¬دهد موفقیت¬های زندگی حرفه¬ای، 20 درصد به بهره هوشی و 80 درصد به هوش هیجانی بستگی دارد. همچنان که گلمن در سال 1998 در کتاب خود تحت عنوان «کارکرد هوش هیجانی» می¬گوید در محیط کار هوش هیجانی در داشتن عملکرد مطلوب نسبت به سایر قابلیت¬ها از قبیل هوش شناختی یا مهارت¬های فنی نقش بارزتری ایفا می¬کند، از این ¬رو، با پرورش و رشد هوش هیجانی و قابلیت¬های آن، هم سازمان و هم کارکنان از مزایای آن بهره¬مند می¬شوند. آگاهی از مهارت¬های هوش هیجانی در محیط کار می¬تواند پیش¬نیازی برای رشد و پرورش این مهارت¬ها در محیط سازمانی باشد. این مقاله به بررسی مهارت¬های هوش هیجانی در محیط کار می-پردازد. این مقاله به روش کتابخانه¬ای و با استفاده از مطالعه‌ي اسناد و مقالات مختلف به¬منظور گردآوری مبانی نظری انجام شده است. در ابتدا مفهوم هوش هیجانی و اهمیت آن بیان شده است. سپس مدل هوش هیجانی مطرح گشته و سرانجام مهارت¬های هوش هیجانی بیان شده است.