مقاله


کد مقاله : 13971030167024

عنوان مقاله : بررسی فرایند و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه

نشریه شماره : 41 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 292

فایل های مقاله : 2.31 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی عبدی جمایران a.abdi6769@gmail.com مدرس دکترا
2 آذرچهر صحت achsehat@gmail.com دانش آموخته دکترا
3 الهه حسینی eh@gmail.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

اهمیت تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه به‌عنوان یکی از عناصر حیاتی رفتار کارآفرینانه و همچنین یکی از مفاهیم محوری تعریف کارآفرینی، در بسیاری از تحقیقات حوزه کارآفرینی ذکر شده است و از آن به‌عنوان قلب کارآفرینی نام می‌برند. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد آن چیزی که تحقیقات کارآفرینی را از سایر مطالعات در حوزه‌های مختلف علمی نظیر علوم مدیریت متمایز می‌سازد، توجه و تأکید بر پژوهش‌ها در خصوص فرصت‌های کشف‌شده توسط کارآفرینان است. به ‌بیان ‌دیگر کارآفرینی به معنای رفتارهایی است که منجر به کشف و بهره‌برداری از فرصت‌ها توسط افراد و سازمان‌ها می‌باشد، اما فرصت به مجموعه‌ای از شرایط اطلاق می‌گردد که نیاز به محصول، خدمت یا کسب‌ و کار جدیدی را ایجاد می‌نماید. فرصت‌ها تا تشخیص داده نشوند نمی‌توانند به بهره‌برداری برسند. در این راستا مروری بر آرا اندیشمندان این حوزه با توجه به مرور مقالات مرتبط صورت گرفته و فرایند فرصت و بهره¬برداری کارآفرینانه فرصت از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.