مقاله


کد مقاله : 13971102167070

عنوان مقاله : مدل‌سازی و بهینه‌سازی ساختار سلول خورشیدی لایه‌نازک CIGSبه‌منظور افزایش بازدهی

نشریه شماره : 42 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 625

فایل های مقاله : 1/54 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 معراج رجایی m.rajaee@tvu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

سلول خورشیدی فیلم نازک CIGS از بهترین انتخاب‌ها برای تبدیل انرژی خورشید به الکتریسیته است. سلول‌های خورشیدی لایه نازک CIGS، به‌دلیل بازدهی زیاد و قیمت کم در ساخت، توجه محققان را جلب کرده‌اند. در این پژوهش به بررسی عملکرد و عوامل مؤثر بر بازدهی سلول‌های خورشیدی پرداخته شده است. پارامترهای مختلف ساختار با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی سیلواکو (اطلس) بهبود یافت تا بیشترین بازده ممکن برای ساختار فراهم شود. تغییر ضخامت لایه‌ها و مقادیر مختلف نسبت مولی گالیم دو عامل مؤثر در افزایش بازده‌اند. با تغییرات مولی به‌کار گرفته‌شده به‌منظور دستیابی به تطبیق حداکثری با استفاده از روابط ذکرشده به مقادیر بهینه‌ی این ساختارها دست یافته شد. نتایج شبیه‌سازی با استفاده از روابط تئوری و همچنین به‌صورت فیزیکی تحلیل و بررسی شدند. بازدهی نهایی در مقایسه با مدل اولیه‌ی سلول در حدود 9/5 درصد افزایش پیدا کرد. در پایان منحنی ولتاژ- جریان سلول پایه ترسیم و به‌صورت عددی و گرافیکی با مراجع مقایسه شد. نزدیکی نتایج شبیه‌سازی با نتایج عملی، و همچنین مقایسه‌ی آنها با مقادیر تئوری، صحت شبیه‌سازی ساختار را تأیید می‌کند