مقاله


کد مقاله : 13971102167074

عنوان مقاله : به‌کارگیری نرم‌افزار PSpice در بررسی عملکرد مدارهای فرمان تریستور

نشریه شماره : 42 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 1222

فایل های مقاله : 1/64 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا مدبرنیا mmodabernia@tvu.ac.ir مربی دکترا
2 عبدالرضا توکلی at@gmail.com - -

چکیده مقاله

در این مقاله به کمک شبیه‌سازی رایانه‌ای، روشی برای آموزش ساختار و شکل عملکرد مدارهای فرمان تریستورهای قدرت ارائه شده و به قابلیت PSpice در شبیه‌سازی این مدارهای فرمان اشاره ¬می‌شود. استفاده از دیاک به‌منظور ایجاد پالس‌های فرمان برای ترایاک در یک مبدل ac به ac در قالب مدارهای دیمر پایه و دیمر مرتبهی دوم به‌کارگیریUJT به همراه آشکارساز عبور از صفر و خازن شارژشونده با منبع ولتاژ، تولید پالس فرمان توسط شارژ خازن با منبع جریان وPUT ایجاد پالس فرمان براساس مدولاسیون پهنای پالس و در انتها نمایش قابلیت ICهای راه‌انداز گیت در تولید پالس‌های فرمان تریستور و ترایاک از مواردی هستند که ابتدا در این مقاله به‌صورت تئوری تحلیل شده‌اند. سپس نتایج تئوری آنها با نتایج شبیه‌سازی PSpice مطابقت داده شده تا محملی برای تشریح هر چه بهتر عملکرد مدارهای فرمان و آموزش آنها فراهم شود. این نتایج به نیاز آموزشی دانشجویانی پاسخ می‌دهد که به مدارهای کاربردی علاقه‌مندند و آنها را کمتر در کتا‌ب‌های مرجع می‌یابند و نیز آنها را با قابلیت بزرگ شبیه‌سازهای مبتنی بر Spice در بررسی مدارهای بزرگ و پیچیدهی الکترونیک قدرت آشنا می‌کند و در نهایت به آنها نشان می‌دهد که میان مفاهیم تئوری ارائه شده در کلاس‌های درس و نتایج شبیه‌سازی که به واقعیت نزدیک‌اند تفاوتی اساسی وجود ندارد.