مقاله


کد مقاله : 13980628192277

عنوان مقاله : بررسی چگونگی توزیع ماده موثره داروئی زولوفت بین فازهای جامد و مایع و استخراج آن برای توزیع سلولی داخل بدن (In Vivo) باکمک تکنیکهای دستگاهی آزمایشگاهی

نشریه شماره : 44 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 256

فایل های مقاله : 1/69 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عیسی موسی زاده مقدم i.mousazadeh@gmail.com مدرس -

چکیده مقاله

میزان اهمیت صنعت دارو سازی و اثر گذاری آن بر سطح سلامت جامعه بر همگان واضح است و کیفیت محصولات تولیدی در این صنعت و چگونگی اثر گذاری آنها برای تسکین درد و کنترل عوارض بیماریها بسیار مهم است از این جهت علم داروسازی ارتباط تنگاتنگی با شیمی و مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک دارد. مولکولهای شیمیایی که دارای اثرات دارویی میباشند نقش اصلی رادر این مورد ایفا میکنند که موسوم به مواد موثره داروئی میباشند که هم باید دارای اثر گذاری خوبی بر بافت های هدف باشند و هم باید دارای فرم مناسبی از نظر شیمی فضایی باشند تا بتوانند با سلولهای بدن جفت شوند. در برخی موارد این اتصال به دلیل این که دارای فرم فضا شیمیایی مناسبی نیستند رخ نمیدهد و ماده بدون اثر گذاری از بدن دفع میگردد. به این ترتیب می بایست با کمک روشهای موثر، بر چگونگی توزیع و جذب ماده موثره در بدن و رسیدن آن به سلولهای هدف احاطه یافت.برای سنجش و ارزیابی این موارد فاکتورهای گوناگونی مورد توجه قرار میگیرند که این فاکتورها در دو دسته عمومی برون تن و درون تن طبقه بندی میشوند. که مستقیما به نحوه اثر داروها وابسته است.نحوه توزیع دارو در خون وابسته به ساختار شیمیایی دارو و فرم و شکل داروئی آن دارد توزیع بین فاز جامد و مایع برای مواد داروئی یکی از مهمترین فاکتور های ترمودینامیکی است که باید بر اساس داده های کنترل کیفیت آزمایشگاهی سنجیده شود در این تحقیق نحوه توزیع ماده موثره داروی زولوفت از فرم جامد به مایع با کمک تکنیک دیسولوشن و دیس اینتگراسیون بر اساس متد های عمومی فارماکوپه اروپا مورد مطالعه قرار گرفته است.