مقاله


کد مقاله : 13980628192280

عنوان مقاله : وابستگی ثابت دی الکتریک نانوکامپوزیت LaNiOCO با دمای بازپخت

نشریه شماره : 44 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 438

فایل های مقاله : 0/99 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیر حیاتی amhaiati@tvu.ac.ir استادیار دکترا
2 سحر خداداد --@--.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در مقالۀ حاضر، مواد دی الکتریک LNCO (متشکل از لانتانیوم، اکسید نیکل، کبالت و اکسیژن) به روش سل ژل سنتز و در دماهای متفاوت (700-300 درجه سانتی‌گراد) بازپخت شد. ویژگی‌های الکتریکی و نانو ساختاری نمونه‌ها با استفاده از تکنیک‌های پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ نیروی اتمی و GPS132A مطالعه شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد ثابت دی الکتریک مطلوب، فاکتور کیفیت، مورفولوژی سطح و توپوگرافی سطح LNCO با La: Ni: CO در نسبت وزنی 20 درصد از نانو ذرات لانتانیوم بازپخت‌شده در دمای 500 درجه سانتی‌گراد بیشتر از سایر دماهای بازپخت است. تصاویر میکروسکوپی، نانو ذراتی با توزیع خوب یا نانو بلورک‌هایی را در سطح و در کپه نشان می‌دهد. ساختاری بی‌شکل در دمای 500 درجه سانتی‌گراد وجود دارد که می‌تواند جریان‌های نشتی و تونلی را در نمونه‌ها کاهش دهد.