مقاله


کد مقاله : 13980628192282

عنوان مقاله : روش‌های مقابله با اثرات یون منگنز در الکترووینینگ مس

نشریه شماره : 44 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 578

فایل های مقاله : 2/25 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الیاس کریمی elyas8926013@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 محمود اسکندری نسب meskandarim@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

یون منگنز به‌طور‌معمول در محلول باردار واحد استخراج حلّالی مس وجود دارد. این یون هم مستقیم در عملیات استخراج حلّالی و هم با انتقال به مرحله الکترووینینگ توسط ماندگی فازی آبی، سبب ایجاد مشکلات زیادی در عملیات می‌شود. در این پژوهش، روش‌های حذف و کنترل یون منگنز در مدار استخراج حلّالی ـ الکترووینینگ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این روش‌ها شامل ترسیب، تبادل یونی، استخراج حلّالی، کاهش انتقال یون منگنز به الکترووینینگ و استفاده از عوامل کاهنده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد، استفاده از ترکیب روش تبادل یونی و ترسیب برای حذف نه‌تنها یون منگنز بلکه دیگر ناخالصی‌ها، دارای کارایی بالاتری است. کاهش انتقال منگنز به الکترووینینگ نیز روش دیگری است که پیامدهای منفی بر عملکرد مدار ندارد و به‌سادگی قابل‌استفاده است. به دلیل پیچیدگی واکنش‌های شیمیایی در مدار، استفاده از روشی که اثر شیمیایی بر مدار نداشته باشد، معقولانه‌تر است؛ ازاین‌رو استفاده از روش‌های فیزیکی نتایج بهتری خواهد داشت.