مقاله


کد مقاله : 13980630192351

عنوان مقاله : پیوندزدنِ ابریشم با متاکریل آمید و مقایسۀ آن با روش قلع (II) کلرید جهت وزن‌دهی الیاف ابریشمی

کلمات کلیدی : ابریشم، ، صمغ‌گیری، ، وزن‌دهی، ، متاکریل آمید، ، قلع (II) کلرید ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ابریشم، ، صمغ‌گیری، ، وزن‌دهی، ، متاکریل آمید، ، قلع (II) کلرید ، ،

نشریه شماره : 44 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 49

فایل های مقاله : 1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آرش تحویلی a.tahvili@yahoo.com مربی کارشناسی ارشد
2 عیسی موسی زاده مقدم i.mousazadeh@gmail.com مربی دانشجوی دکترا
3 عباس حیدری abbaspashaki@yahoo.com مربی کارشناسی ارشد
4 آزاد نوری azad.noori@yahoo.com مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

صمغ‌گیری ابریشم یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مراحل تکمیلی ابریشم است که به کاهش وزن کالا می‌انجامد. به‌منظور افزایش کاربری ابریشم از روش وزن‌دهی استفاده می‌شود. ترکیبات آلی و معدنی مختلف مانند کمپلکس‌های قلع، فسفات و سیلیکات از جمله روش‌های کلاسیک شناخته‌شده‌ در این زمینه به شمار می‌آیند. امروزه استفاده از ترکیبات وینیلی جایگزین مناسبی برای روش‌های کلاسیک شده است. در این فرایند، از پلیمر‌هایی مانند متاکریل آمید، متیل متاکریلات و n- بوتیل متاکریلات استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش، مقایسۀ کیفیت وزن‌دهی الیاف ابریشم به دو روش قلع (II) کلرید و پلیمریزاسیون پیوندی ترکیبات وینیلی است. بدین‌منظور تمامی عوامل تأثیرگذار بر فرایند مانند زمان، دما، غلظت و pH، یک‌به‌یک مطالعه و بررسی شده‌اند و تست‌های مربوط به بیشینه نیروی وارد بر نخ، بیشینه ازدیاد طول، تناسیتی و ثبات نوری انجام شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از بهبود کیفیت کالای وزن‌دهی شده به روش مدرن است.