مقاله


کد مقاله : 13980630192353

عنوان مقاله : مواد فسفری (پرزیستانت) و نقش آن¬ها در فناوری¬های نوین

نشریه شماره : 44 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 501

فایل های مقاله : 732 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حجیه بسطامی bastami@shariaty.ac.ir استادیار دکترا
2 سیمین جانی تبار درزی sjanitabar@aeoi.org استادیار دکترا

چکیده مقاله

فسفرها یا مواد پرزیستانت جزیی عموماً معدنی هستند که در اثر برخورد یک عامل برانگیزنده از خود نور مریی منتشر می¬کنند. عامل برانگیزنده می¬تواند نور، بار مکانیکی، گرما و ... باشد. مهم¬ترین کاربرد مواد فسفری در صفحات نمایش¬گر است. امروزه شرکت¬های بزرگ دنیا سرمایه¬گذاری وسیعی درخصوص صفحات نمایش¬گر انجام داده¬اند و دانشمندان و پژوهش¬گران به طور گسترده¬ای در این زمینه فعالیت دارند. تولید رنگ سفید همواره دغدغه پژوهشگران بوده است. در مقاله حاضر به طور اجمالی به مواد فسفری و نقش آن¬ها در تأمین روشنایی، تاریخچه، مزایا و محدودیت¬های این دسته از مواد هوشمند پرداخته شده است.