مقاله


کد مقاله : 13980806193138

عنوان مقاله : مقایسه ضریب بازتاب پیشنهادی آیین‌نامه 2800 زلزله ایران با ضریب بازتاب واقعی به‌دست‌آمده از مناطق مختلف شهر گرگان در تعامل با پاسخ لرزه‌ای سازه‌های فولادی

نشریه شماره : 45 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 418

فایل های مقاله : 2/15 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پیام شفیعی فوجردی payamreal@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

تحقیق حاضر به دنبالِ نشان‌دادن نقش ضریب بازتاب (B) در روش استاتیکی خطی است. (B) تابع تبدیلی است که ورودی آن شتاب‌نگاشت حرکت بستر سنگی و خروجی آن شتاب‌نگاشت حرکت سطحی زمین است. روش‌های لرزه‌ای و ارزیابی صحیح از اطلاعات بر پایه اصول فیزیکی حاکم بر مشخصات انتشار امواج استوار است که می‌تواند شامل تولید، انتقال، جذب و بی‌نظمی امواج در سنگ‌های زمین و همچنین پدیده‌های انعکاس، شکستگی و از محور اصلی خارج‌شدنِ امواج باشد. هدف از این مطالعه بررسی جنس خاک در اِعمال نیروی زلزله به سازه و اهمیت ضریب بازتاب در کنترل سازه است که با در‌نظر‌گرفتن مقادیر واقعی ضریب بازتاب محل احداث بنا، می‌توان سازه را از نظر اقتصادی بهینه کرد. در این تحقیق ساختمان فولادی با سیستم قاب خمشی متوسط یک‌مرتبه با ضریب بازتاب مطابق با استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) و بار دیگر با ضریب بازتاب واقعی شهر گرگان، تحلیل و طراحی شد. نتایج نشان می‌دهد مقدار تغییر مکان طبقات ساختمان به طور میانگین 3/53 درصد کاهش یافت و مقدار دریفت طبقات آن نیز 3/25 درصد کاهش پیدا کرد.