مقاله


کد مقاله : 13980806193143

عنوان مقاله : ارزیابی ایده استفاده از ضایعات پلاستیکی در تولید بتن با درنظرگرفتنِ خواص مهندسی

نشریه شماره : 45 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 437

فایل های مقاله : 1/51 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سامان راحت دهمرده saman.dahmarde@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محمد حسن میرابی مقدم mhmirabi@eng.usb.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه با توجه به رشد سریع جمعیت، شهرنشینی و صنعتی‌شدن شهرها روزانه حجم زیادی از ضایعات جامد در کشورهای درحال‌توسعه تولید می‌شود و مدیریت این پسماندها به دغدغه‌ای اساسی برای فعالان محیط زیست و مسئولان شهری تبدیل شده است. سهم قابل‌توجهی از این پسماندها ضایعات پلاستیکی هستند که تنها بخش اندکی از آن‌ها بازیافت می‌شوند. یکی از راه‌حل‌های جایگزین برای بازیافت غیرمستقیم این ضایعات، استفاده از آن‌ها در تولیدات بتنی است؛ ازاین‌رو بررسی خواص مهندسی این بتن ترکیبی، بیش از پیش ضرورت می‌یابد. در این راستا در مقاله حاضر تلاش شده است تا با ارزیابی داده‌های آزمایشگاهی، تأثیرات افزودن انواع ضایعات پلاستیکی بر خواص بتن تازه و سخت‌شده مطالعه شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد اگرچه گنجاندن پلاستیک در بتن سبب ضعف مشخصات مکانیکی می‌شود، بااین‌حال بتن ترکیبی حاصل می‌تواند در برخی کاربردهای سازه‌ای و غیرسازه‌ای به کار گرفته شود و ایده‌ای عملی برای کارآفرینی انگاشته شود.