نمایه شده  عنوان آدرس
1 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) isc.gov.ir
2 بانک اطلاعات نشریات کشور(magiran) https://www.magiran.com