اصول اخلاقی


 

 اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

اصول اخلاقی دوفصلنامه کارافن بر مبنای راهکارهای ارائه شده از سوی کمیته اخلاق نشر (COPE) تهیه و تدوین شده است. انتظار می‌رود تمامی دست‌اندرکاران این مجله از جمله نویسندگان، سردبیر، هیأت تحریریه، داورها، مسوولان و کادر دفتری به این اصول اخلاقی پایبند باشند. مسلم است هر گونه سرقت علمی یا رفتارهای غیراخلاقی، منجر به حذف مقاله از فرایند داوری خواهد شد. این منشور جهت تعیین وظایف و تعهدات سردبیر، نویسندگان، اعضای هیأت تحریریه و داورها تنظیم شده است:

 

رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد با ارائه‌ی دقیق مشخصات نویسندگان کلیه‌ی حقوق معنوی آن‌ها محفوظ مانده و از انتشار مطالب ارائه شده به این مجله توسط سایرین ممانعت به‌عمل آید. همچنین مقالات پیش از چاپ در مجله، به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار نگرفته و صرفاً مسوولین مجله به آن‌ها دسترسی خواهند داشت.

 

داوری علمی، تخصصی و منصفانه: تصمیم‌گیری در مورد اعتبار علمی مقاله‌ها در هر مرحله‌ای، بدون توجه به خصوصیات جنسیتی، قومی، نژادی، و گرایش‌های جنسی، مذهبی، سیاسی و عقیدتی انجام گرفته و کلیه‌ی مقاله‌ها بدون ذکر نام نویسنده به داور/داوران تخصصی ارجاع می‌شود.

 

حفظ محرمانگی: مشخصات نویسندگان تا قبل از مرحله‌ی چاپ و داورها همواره به‌طور محرمانه مورد محافظت قرار گرفته و جز مسوولین مجله، هیچ فرد دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقاله‌ها دسترسی نخواهد داشت.