آرشیو خبر


1 بارگزاری مجدد مقالات ارسالی از سال 98 تاکنون
2 تغییر سامانه نشریه کارافن از اواخر دی ماه
3 نمایه سازی مقالات کارافن در پایگاه علمی سیویلیکا
4 عقد تفاهم نامه مشترک دوفصلنامه کارافن با انجمن علمی آموزش عالی ایران
5 تکمیل فرم تعارض منافع
6 صحت سنجی مقالات ارسالی به دوفصلنامه کارافن
7 مقالات آماده انتشار دوفصلنامه کارافن شماره 46 (پاییز و زمستان 98)
8 تبعیت دوفصلنامه کارافن از قوانین Cope
9 تمپلت مقالات دوفصلنامه علمی کارافن
10 تعهدنامه چاپ مقاله
11 نوع مقالات مورد پذيرش
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 11 ( از 11 رکورد)