آرشیو خبر


1 نمایه سازی مقالات کارافن در پایگاه علمی سیویلیکا
2 عقد تفاهم نامه مشترک دوفصلنامه کارافن با انجمن علمی آموزش عالی ایران
3 تکمیل فرم تعارض منافع
4 صحت سنجی مقالات ارسالی به دوفصلنامه کارافن
5 مقالات آماده انتشار دوفصلنامه کارافن شماره 46 (پاییز و زمستان 98)
6 تبعیت دوفصلنامه کارافن از قوانین Cope
7 تمپلت مقالات دوفصلنامه علمی کارافن
8 تعهدنامه چاپ مقاله
9 نوع مقالات مورد پذيرش
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 9 ( از 9 رکورد)