اخبار نشریه

نوع مقالات مورد پذيرش

قابل توجه نويسندگان و پژوهشگران محترم

 

با عنايت به رويكرد استراتژيك دوفصلنامه كارافن كه بر فراهم كردن بستر نشر مقالات علمي، پژوهشي و نتابج كارهاي ميداني محققان تمركز دارد، اين فصلنامه از پذيرش مقالاتي كه فاقد روش‌شناسي قابل دفاع و ماهيتِ پژوهشي باشند، معذور است.