اخبار نشریه

تعهدنامه چاپ مقاله

 

 

بسمه تعالی

تعهدنامه چاپ مقاله

در دو فصلنامه علمی کارافن

  

 

اينجانب............................................................. نويسنده­‌ی مسوول مقاله (با ذکر نام دقيق و کامل مقاله ارسالی) ..................................................... ...................................................................................................................................................................  گواهی می­‌نمايم: 

  1. اين مقاله قبلاً در هيچ نشريه‌­ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ نشده است.
  2. اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه کارافن ارسال شده است و تا پايان بررسی، داوری مقاله و اعلام‌نظر نهايي فصلنامه، به مجله ديگری ارسال نخواهد شد.
  3. اين مقاله در نتيجه فعاليت­‌های تحقيقاتی اينجانب و همکاران (ذکر نام ساير نويسندگان) ......................................................................................................................................................................................... تهيه و به نگارش درآمده است و حقوق کليه افرادی که به نحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته‌­اند، رعايت شده است.
  4. در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله، کليه‌­ی قوانين کشوری و اصول اخلاق حرفه‌­ای مرتبط با موضوع تحقيق از جمله رعايت حقوق آزمودنی‌ها، سازمان‌­ها و نهادها، و نيز مولفين و مصنفين رعايت شده است. 

  

                        نام و نام خانوادگی                        تاريخ                              امضا