اخبار نشریه

مقالات آماده انتشار دوفصلنامه کارافن شماره 46 (پاییز و زمستان 98)

دوفصلنامه کارافن

 

(پاییز و زمستان 98) شماره 46

 

نام نویسنده (ها)

کد مقاله

عنوان مقاله

ردیف

ابراهیم صالحی عمران

حمیرا قهاری

میمنت عابدینی بلترک

0127

تحلیل محتوای کتاب های درسی فنی و حرفه ای از لحاظ میزان توجه به شایستگی های حرفه ای

1

امیرنجفی

پرویزکریم نژاد

6471

نقش مهارت آموزی سربازان در توسعه و بهره ور شدن اقتصاد کشور

2

نشمیل افشارزاده

حسن خمیس آبادی

غلامرضاصادقی

عادل نعمتی

 

1969

ارائه مدل مفهومی مولفه های اثرگذار بر انگیزه جوانان روستایی جهت جذب در آموزش‌های کاردانش کشاورزی

 

3

مهدی دستگردی

مهدی شریعتی فیض آبادی

 

4742

مدلسازی ساختاری (SEM) مولفه های بروز ناهنجاری در ورزشگاه های ایران

(مطالعه موردی: لیگ برتر فوتبال)

4

رضاعامری سیاهویی

سرورزارعی

4354

بررسی تاثیر دانش زبانی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانشجویان رشته های مختلف دانشکده فنی و حرفه ای فاطمیه

5

پژمان صالحی

سیف اله فضل الهی

علی اکبرخوشگفتار مقدم

 

6941

تأثير استفاده از شبيه ساز آموزشي در كيفيت يادگيري فراگيران رانندگي در محيط مجازي (مطالعه موردي: شبيه ساز آموزشي مركز آموزش هاي تخصصي راهبران قطار متروي تهران)

6

لقمان محمدپور

آزاد نوری

8679

تاثیر رشد غیرعادی موجودی ها در بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

7

مصطفی لطفی جلال آبادی

علی فرهادی

سلطنت روایی

محمود غلامی

 

4030

 

ارائه الگوی مهارت محوری دانشجویان فنی و حرفه ای با استفاده از راهبرد داده بنیاد

 

8

غلامرضا کرمی

0588

 

اقدام‌پژوهی مشارکتی: حلقه اتصال پژوهش و اقدام در مدیریت تعاونی‌های کارآفرین کشاورزی

9

مریم بهمنی

سعیده سادات نظام طاهری

9279

بررسی اثرات هموارسازی سود با استفاده از رویکردهای حداکثر سازی و حداقل سازی سود بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق  بهادار تهران

10

بهمن کیانی راد

 

2029

بررسی تاثیر اهرم های مالی بر مدیریت واقعی سود و عملکرد مالی در بانکها

11