اخبار نشریه

صحت سنجی مقالات ارسالی به دوفصلنامه کارافن

 

 جهت جلوگیری از عدم موازی کاری چاپ مقالات  همزمان در مجلات دیگر و رعایت موازین اخلاق علمی و حرفه ای

به اطلاع رسانیده می شود که دوفصلنامه کارافن با استفاده از نرم افزار همیاب (مشابه یاب متون علمی ) و  جستجوگرهای فارسی و انگلیسی،عنوان مقالات ( DOI) و جستجوی کلید واژه ها و نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی،صحت سنجی مقالات را انجام می دهد.