اخبار نشریه

نمایه سازی مقالات کارافن در پایگاه علمی سیویلیکا

 کلیه مقالات تایید و چاپ شده در دوفصلنامه علمی کارافن در پایگاه معتبر علمی سیویلیکا نمایه و قابلیت دسترسی به پرینت تاییدیه مقالات می باشد

 

لینک نشریه در پایگاه سیویلیکا:

https://www.civilica.com/Journal-JR_KARFN.html