آخرین شماره


شماره 39 سال 13
بهار - تابستان 1395
دانلود فایل

1 - تحولات تربیت تکنیسین فنی و حرفه‌ای در ایران ( DOI : 0)
( عباس صدری - شهناز جبل‌ عاملی )
2 - نقش توسعه‌ی جوامع روستایی در کارآفرینی ( DOI : 0)
( محمد شجاع‌الدینی - مهرناز بنی‌اعمام - مسعود شفیعی )
3 - بررسی اثر نوع قلمه بر ریشه‌زایی قلمه‌های درختچه زینتی ماگنولیای بنفش ( DOI : 0)
( حسین زارعی - مهدی علیزاده - زهرا گلشادی قلعه‌شاهی )
4 - بررسی آگاهی خریداران نسبت به فیزیولوژی پس از برداشت و نگهداری گل‌های بریدنی ( DOI : 0)
( آتوسا دانیائی - مهرداد باباربیع )
5 - کشاورزی دقیق و کاربرد آن در کنترل بیماری‌های گیاهی ( DOI : 0)
( فرزانه لک - پیمان کرمانی )
6 - لامپ‌های LED: تحولی در سیستم رو شنایی گلخانه‌ها ( DOI : 0)
( ابوالفضل لطفی - سیدمهدی سیدی )
7 - بررسی تلفات پس از برداشت گوجه‌فرنگی تولید شده در اطراف مشهد به هدف مصرف در بازار محلی ( DOI : 0)
( حامد کاوه - حسین نعمتی - صفیه وطن‌دوست - طیبه جلالی )
8 - بررسی عمر ماندگاری گل شاخه بریده رز سفید در اثر رنگ کردن گل با استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی ( DOI : 0)
( مهرداد باباربیع - حسین زارعی - زهرا خیشه )