آخرین شماره


شماره 45 سال 16
بهار - تابستان 1398
دانلود فایل

1 - تبیین شهر هوشمند و راهکارهای حمل‌ونقل هوشمند شهری ( DOI : 0)
( خسرو پورجوان )
2 - ارائه مدلی جامع و اجرایی برای استقرار مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی براساس استاندارد PMBOK ( DOI : 0)
( شیوا منصورزاده - محمدحسین نظامی پاکده )
3 - آسیب‌شناسی عملکرد بناهای تاریخی خشتی تحت اثر زلزله و بررسی روش‌های مقاوم‌سازی آن‌ها ( DOI : 0)
( ابراهیم خلیل زاده وحیدی - پرستو خلیل زاده وحیدی - رضا مرادی )
4 - مقایسه ضریب بازتاب پیشنهادی آیین‌نامه 2800 زلزله ایران با ضریب بازتاب واقعی به‌دست‌آمده از مناطق مختلف شهر گرگان در تعامل با پاسخ لرزه‌ای سازه‌های فولادی ( DOI : 0)
( پیام شفیعی فوجردی )
5 - تبیین میزان امنیت در محله‌های شهری بر مبنای شاخص‌های کالبدی و طراحی محیط؛ نمونه موردی شهر ایلام ( DOI : 0)
( منصور منصوری )
6 - تعیین پیمانکار مناسب برای انجام پروژه‌های عمرانی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) ( DOI : 0)
( محمدرضا داداشی - فیروز محمدی )
7 - تحلیل عددی تأثیر بلانکت رسی و دیوار آب‌بند بر کاهش نشت از پی سد خاکی ( DOI : 0)
( محمد جواد شعبانی - فرزاد فرخزاد - فرشاد شجاعی )
8 - مقایسۀ اثر افزودنی‌های نوین بر مشخصه‌های فنی بتن آسفالتی با دانه‌بندی قشر رویه ( DOI : 0)
( رامین بیات - محمدرضا حبیبی - حسن طاهرخانی )
9 - ارزیابی ایده استفاده از ضایعات پلاستیکی در تولید بتن با درنظرگرفتنِ خواص مهندسی ( DOI : 0)
( سامان راحت دهمرده - محمد حسن میرابی مقدم )
10 - اصل همنشینی اضداد در عرفان، هنر و معماری ایرانی ( DOI : 0)
( ویدا تقوایی - سحر برهانی فر )
11 - اثر نوع ماده لیگنوسلولزی و میزان اثرگذاری چسب بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب ( DOI : 0)
( محمد غفرانی - انوشه فاضلی )
12 - ارزیابی امکان استفاده از رسانه‌های نوین هنری در مراکز آموزش عالی به‌عنوان رسانه آموزشی با بهره‌گیری از الگوی Sections ( DOI : 0)
( میر محمدرضا حیدری - زهرا بختیاری )