آخرین شماره


شماره 42 سال 14
پاییز - زمستان 1396
دانلود فایل

1 - تبیین ساختار شناسایی و اولویت‌دهی مشاغل سبز در حوزه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر: انرژی بادی ( DOI : 0)
( مریم لاریجانی - لادن رضی کردمحله )
2 - پایدارسازی و کنترل سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم‌های فرا‌ابتکاری ( DOI : 0)
( مهدی صبری )
3 - کنترل مقاوم برای مدل نامعین سیستم تعلیق نیمه‌فعال خودرو ( DOI : 0)
( مجتبی معصوم نژاد )
4 - مدل‌سازی و بهینه‌سازی ساختار سلول خورشیدی لایه‌نازک CIGSبه‌منظور افزایش بازدهی ( DOI : 0)
( معراج رجایی )
5 - جایابی مکان بهینه‌ی SVC و TCSC در شبکه‌های انتقال برق به کمک تخمین‌زن فازی با رویکرد افزایش پایداری استاتیکی ولتاژ ( DOI : 0)
( محمد علی علیپور )
6 - به‌کارگیری نرم‌افزار PSpice در بررسی عملکرد مدارهای فرمان تریستور ( DOI : 0)
( محمدرضا مدبرنیا - عبدالرضا توکلی )
7 - طراحی مگنت سیستم رزونانس مغناطیسی هسته‌ای برای کاربردهای چاه‌نگاری ( DOI : 0)
( بهنام اسدی - معصومه محمدیان - وحید اسماعیلی )
8 - مطالعه‌ی عددی تأثیر زبری سطح دیوارهی داخلی لوله بر طول پیش از انفجار ( DOI : 0)
( محسن آزموده )