جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980615191961 ارزیابی کمی اثرگذاری استراتژیهای منابع انسانی بر استراتژی کلی سازمان (مطالعه موردی: کارخانه سایپا)
علیرضا ایرج پور
حمید یزدانیان
توکل محرمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)