جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1395012312821943 طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل AHP
2 139511051258104729 ارزيابي برنامه‌هاي رسمي آموزش فني و حرفه‌اي بر مبناي شواهد پژوهشي
3 13951105134404730 آموزش الکترونیکی نرم‌افزار مهندسی گامی به سوی بهبود تولید، با استفاده از ماتریس SWOT
4 13951105133114734 آموزش کارآفرینی و تاثیر آن بر قصد کارآفرینانه
5 139511051340134735 الگوی ارزشیابی سیپ و کاربرد آن در آموزش‌های رسمی فنی و حرفه‌ای
آسیه السادات مدرسی سریزدی
6 13960313124606327 تحولات تربیت تکنیسین فنی و حرفه‌ای در ایران
شهناز جبل‌ عاملی
عباس صدری
7 13971009166554 پذیرش سیستم مدیریت یادگیری توسط دانشجویان با استفاده از مدل TAM (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه فنی و حرفه‌ای)
مریم مهدوی
8 13980610191874 نقش دانشگاه فنی و حرفه ای در توسعه آموزشهای مهارتی و اشتغالزایی
مهناز نورمحمدی
گلناز نورمحمدی
حامد فاضلی کبریا
9 13980615191959 مطالعه وضعیت آموزش مهارتهای اساسی در هنرستان های فنی و حرفه ای شهر سنندج
ناصر شیربیگی
سمیرا کریمی
نعمت اله عزیزی
10 13980615191962 تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خلق افسرده و اضطراب دانشجویان مربی کودک دانشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد
رضا علی نوروزی
محمدرضا سرمدی
مهدی باقری
11 13980806193147 ارزیابی امکان استفاده از رسانه‌های نوین هنری در مراکز آموزش عالی به‌عنوان رسانه آموزشی با بهره‌گیری از الگوی Sections
زهرا بختیاری
میر محمدرضا حیدری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 11 ( از 11 رکورد)