جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980630192351 پیوندزدنِ ابریشم با متاکریل آمید و مقایسۀ آن با روش قلع (II) کلرید جهت وزن‌دهی الیاف ابریشمی
عیسی موسی زاده مقدم
عباس حیدری
آزاد نوری
آرش تحویلی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)