جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960313138106328 نقش توسعه‌ی جوامع روستایی در کارآفرینی
مهرناز بنی‌اعمام
مسعود شفیعی
محمد شجاع‌الدینی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)