جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980806193141 تحلیل عددی تأثیر بلانکت رسی و دیوار آب‌بند بر کاهش نشت از پی سد خاکی
فرزاد فرخزاد
فرشاد شجاعی
محمد جواد شعبانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)