جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980806193146 اثر نوع ماده لیگنوسلولزی و میزان اثرگذاری چسب بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب
انوشه فاضلی
محمد غفرانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)