جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139501231252261945 ضرورت عدالت آموزشی در ارایه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای کشور
2 1395012318991946 کارایی درونی دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید منتظری مشهد در سال تحصیلی 1389-1388
3 139501231821381947 مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
سلطنت روایی
4 139501231842291949 دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه کارآفرین
5 13950124141571951 اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان در به‌کارگیری متغیر
6 139511051412204739 بررسی تاثیر دانشکاران در استراتژی انتقال دانش
مریم بهمنی
7 13971008166534 بررسی و مقایسه‌ي میزان روحیه‌ي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی _ كاربردی مشهد
8 13971030167023 ارائه¬ی الگویی برای استقرار دانشگاه کارآفرین بر مبنای روش فراترکیب و تاپسیس
مسعود دهقانی
ملیحه امیدوار
نورمحمد یعقوبی
9 13971102167062 اجرای طرح مهارت‌آموزی و کارآموزی دانشجویان به شیوه‌ي نوین
غلامرضا کیانی
هدی جعفری‌زاده
الیاس حدادی
10 13980610191874 نقش دانشگاه فنی و حرفه ای در توسعه آموزشهای مهارتی و اشتغالزایی
مهناز نورمحمدی
گلناز نورمحمدی
حامد فاضلی کبریا
11 13980610191877 شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تلفیق تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری تبریز)
ثمین ستاری
زهره خلیل پور
مهدی یوسفی نژاد عطاری
12 13980615191959 مطالعه وضعیت آموزش مهارتهای اساسی در هنرستان های فنی و حرفه ای شهر سنندج
ناصر شیربیگی
سمیرا کریمی
نعمت اله عزیزی
13 13980615191964 ارزیابی شغلی فارغ التحصیلان دانشکده های فنی و حرفه ای خوزستان
محسن مرادی
14 13980628192281 تبدیل روغن پسماند سلف به سوخت زیستی
آزاده حبیبی
معصومه محمدی
سارا فرهمند
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 14 ( از 14 رکورد)