جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980610191874 نقش دانشگاه فنی و حرفه ای در توسعه آموزشهای مهارتی و اشتغالزایی
مهناز نورمحمدی
گلناز نورمحمدی
حامد فاضلی کبریا
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)