جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971103167097 مطالعه‌ی عددی تأثیر زبری سطح دیوارهی داخلی لوله بر طول پیش از انفجار
محسن آزموده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)