جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139501231842291949 دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه کارآفرین
2 13951105133114734 آموزش کارآفرینی و تاثیر آن بر قصد کارآفرینانه
3 13960313138106328 نقش توسعه‌ی جوامع روستایی در کارآفرینی
مهرناز بنی‌اعمام
مسعود شفیعی
محمد شجاع‌الدینی
4 13971008166533 عوامل موثر بر خروج کارآفرینانه(مطالعه موردی: شرکت‌های فعال در حوزه ابزار آلات کشور)
علی داوری
بهنود چوبینه
5 13971008166534 بررسی و مقایسه‌ي میزان روحیه‌ي کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی _ كاربردی مشهد
معصومه عیلامی
6 13971008166535 معیارهای کارآفرینی دیجیتالی در وب‌سایت آمازون
سمیرا زنگویی
7 13971030167023 ارائه¬ی الگویی برای استقرار دانشگاه کارآفرین بر مبنای روش فراترکیب و تاپسیس
مسعود دهقانی
ملیحه امیدوار
نورمحمد یعقوبی
8 13971030167024 بررسی فرایند و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه
آذرچهر صحت
الهه حسینی
علی عبدی جمایران
9 13971102167061 بررسی رابطه بین هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای (مطالعه موردی: آموزشکده فنی الزهرا(س))
طیبه جلالی
ترانه عنایتی
10 13971102167062 اجرای طرح مهارت‌آموزی و کارآموزی دانشجویان به شیوه‌ي نوین
غلامرضا کیانی
هدی جعفری‌زاده
الیاس حدادی
11 13980615191963 بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر شکست کسب و کارهای گلخانهای در بخش زرآباد شهرستان کنارک
ابوبکر رئیسی
حامد کرد
عبدالعزیز ولی نفس
مهیم شیهکی تاش
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 11 ( از 11 رکورد)