فهرست مقالات


شماره 39 سال 13
بهار - تابستان 1395
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960313124606327 تحولات تربیت تکنیسین فنی و حرفه‌ای در ایران
عباس صدری
شهناز جبل‌ عاملی
2 13960313138106328 نقش توسعه‌ی جوامع روستایی در کارآفرینی
محمد شجاع‌الدینی
مهرناز بنی‌اعمام
مسعود شفیعی
3 139603131335126329 بررسی اثر نوع قلمه بر ریشه‌زایی قلمه‌های درختچه زینتی ماگنولیای بنفش
حسین زارعی
مهدی علیزاده
زهرا گلشادی قلعه‌شاهی
4 139603131344366331 بررسی آگاهی خریداران نسبت به فیزیولوژی پس از برداشت و نگهداری گل‌های بریدنی
آتوسا دانیائی
مهرداد باباربیع
5 13960316838366378 کشاورزی دقیق و کاربرد آن در کنترل بیماری‌های گیاهی
فرزانه لک
پیمان کرمانی
6 13960316943106380 لامپ‌های LED: تحولی در سیستم رو شنایی گلخانه‌ها
ابوالفضل لطفی
سیدمهدی سیدی
7 13960316102766381 بررسی تلفات پس از برداشت گوجه‌فرنگی تولید شده در اطراف مشهد به هدف مصرف در بازار محلی
حامد کاوه
حسین نعمتی
صفیه وطن‌دوست
طیبه جلالی
8 139603161035286382 بررسی عمر ماندگاری گل شاخه بریده رز سفید در اثر رنگ کردن گل با استفاده از رنگ‌های طبیعی و شیمیایی
مهرداد باباربیع
حسین زارعی
زهرا خیشه